Sidensjö vindkraftspark invigd

Foto: sxc.hu

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, medverkade vid invigningen av Sidensjö vindkraftspark. Bygget har pågått från juni 2013 till maj 2015. Som mest arbetade 200 personer samtidigt på byggarbetsplatsen. Vindkraftsparken består av 48 stycken Siemens SWT-3.0-113 vindkraftsverk som beräknas producera 400 miljoner kilowattimmar grön el årligen. 

Vindkraftsparken har utvecklats av ett av Svensk Vindenergis medlemsföretag Nordisk Vindkraft och ägs nu av det kommunala energibolaget Stadtwerke München.

 - Försäljningen till det tyska energibolaget visar på vikten av att tänka större än bara Sverige. Europa har 50 procent fossil kraftproduktion och behöver mer förnybar el. Sverige har en viktig roll att spela utifrån att vi har bland Europas bästa vindlägen. Jag ser en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige, för Europa och klimatet, säger Charlotte Unger.