Lägre elproduktion för Arise i augusti

Foto: Arise

Arises elproduktion var 43,2 gigawattimmar (45,0) i bolagets vindkraftparker under augusti, fördelat på 29,0 gigawattimmar egen (31,5) och 14,2 samägd (13,5) vindkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet uppges till 2,8 gigawattimmar över budget.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

Givet normala vindar beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera 700 GWh innevarande år, skriver Arise.

(SIX News)