Arise stödjer inte förslag om stöd till havsbaserad vindkraft

Foto: Arise

Arise ger inte sitt stöd till Energimyndighetens förslag om ett försök till stöd till havsbaserad vindkraft. Arise menar att samma nytta kan åstadkommas med landbaserad vindkraft.

”Med ett starkt elnät, ett glest befolkat land och goda vindresurser är förutsättningarna ypperliga för en ökad utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige. Motsvarande satsning till havs skulle innebära en fördyring med 100-tals miljarder svenska kronor, en kostnad som i slutänden drabbar svenska elkunder. Detta helt i onödan”, skriver Arise i ett pressmeddelande.

Både Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har tidigare givit sitt medhåll till Energimyndighetens förslag.