Svensk Vindenergi anställer analytiker

Foto: ABB

Svensk Vindenergi har anställt en ny analytiker, Alexanda Lindfors, som från 1 september kommer att arbeta med samhällskontakter och analys. Hon kommer närmast från OX2.

– Det är oerhört motiverande att ta steget upp och arbeta med vindkraft på en ny nivå. Vindkraften och det förnybara fortsätter att utmana och öppna upp spännande möjligheter för samhället, detta gäller i lika stora utsträckning Sverige som globalt. Det krävs dock en diskussion kring hela energisystemet och att vi skapar rätt förutsättningar, säger Alexandra Lindfors, i ett pressmeddelande.

- Alexandra Lindfors blir en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete för att främja utvecklingen av vindkraft och förnybar el i Sverige. Med Alexandras stora erfarenhet från projektutveckling inom energiområdet och hennes analytiska förmåga  blir hon en mycket bra förstärkning, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.