Förslag kring stöd till havsbaserad vindkraft får medhåll

Foto: ABB

Energimyndighetens förslag om ett försök till stöd till havsbaserad vindkraft utanför dagens elcertifikatsystem stöds av Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening. De bägge föreningarna menar att utbyggnad av havsbaserad vindkraft bara är en av pusselbitarna som behövs för att bli den första fossilfria välfärdsnationen.

Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi, säger i ett pressmeddelande:  - Vi delar Regeringens uppfattning att andelen förnybar elproduktionen ska öka. I denna omställning har vindkraften en central roll. Införandet av större volymer vindkraft bör kopplas till utfasningen av större volymer kärnkraft och kraftig utbyggnad av nät till övriga Europa.

Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening säger:  - Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar elproduktion i Europa. Klimatmässigt är svensk elexport redan i dag av betydelse eftersom den ersätter fossil elproduktion från kol- och gaskraftverk. Det är centralt att styrmedel för utbyggnad av förnybar kraftproduktion, utbyggnad av elnät och utlandsförbindelser samt tillståndsgivning går hand i hand.

Andra pusselbitar som behövs, enligt Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening är: ett fastställande av mål och att utarbeta styrmedel för utbyggnad av förnybar elproduktion, uppgraderade stamnät samt att ta fram en handlingsplan för utbyggnaden av förbindelsen till Tyskland.