Repower levererar turbiner till Alaska

Foto: Jan Oelker

Repower Systems har ingått ett avtal med Golden Valley Electric Association (GVEA) om leverans av 12 vindkraftverk. Turbinerna är avsedda för Eva Creek Wind-projektet, som kommer att bli det största vindkraftprojektet i Alaska hittills. Vindkraftparken kommer enligt beräkningarna att generera en sammanlagd effekt på 24,6 MW.

Eva Creek-projektet kommer att använda 12 av Repowers turbiner som är speciellt framtagna för kallt klimat, vardera med en märkeffekt på 2,05 MW och en navhöjd på 78,5 meter. Driftsättning av vindkraftparken är planerad till hösten 2012.