Tvärstopp i vindkraftsinvesteringar

Foto: Stefan Linderhag

Nya uppgifter från Svensk Vindenergi visar att inte ett enda nytt vindkraftverk beställdes under andra kvartalet i år, en totalinbromsning i nya investeringar. Branschorganisationen skriver ned prognosen för vindkraftsutbyggnaden de kommande åren och uppmanar samtidigt politikerna att påskynda beslut om de långsiktiga spelreglerna inom energipolitiken.

– Detta var inte helt oväntat utifrån hur läget ser ut idag med ett ovanligt lågt elpris, ett elcertifikatsystem som är i kraftig obalans och en politisk osäkerhet kring de långsiktiga spelreglerna, säger Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

För första gången sedan Svensk Vindenergi började med kvartalsvis insamling av uppgifter från turbinleverantörerna för tre år sedan, har det inte tillkommit några bindande kontrakt baserade på tagna investeringsbeslut. Som jämförelse tillkom beställningar om 189 megawatt första kvartalet i år och 50 megawatt samma period förra året. Genomsnittet per kvartal de senaste 12 månaderna är 131 megawatt.

Även om det installerades 1 050 megawatt vindkraft förra året, vilket var nytt rekord och den samlade elproduktionen från vindkraft i år ser ut att öka med cirka 4 terawattimmar (35 procentig ökning), är investeringstrenden negativ och branschen förväntar sig därför en kraftig inbromsning i utbyggnaden framöver.

– Det är beklagligt att riksdagsbeslutet om de akut nödvändiga tekniska justeringar sköts på framtiden, beslut som egentligen inte är av politisk karaktär och som borde ha genomförts för flera år sedan. För att investerarna ska återfå förtroendet är det nu extra viktigt att politikerna snarast fastställer de långsiktiga spelreglerna, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.