ABB tar hem servicekontrakt för kraftlänk

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order från den nederländsk-tyska nätoperatören TenneT avseende underhållsservice av kraftlänken DolWin2 som ska överföra elkraft från havsbaserade vindkraftparker i Nordsjön till det tyska elnätet.

Kontraktet följer ABB:s tidigare framgång i år då företaget tog hem en order värd runt 1 miljard dollar på själva kraftlänken, den största kraftordern i ABB:s historia. DolWin2 kommer att utgöra världens största offshore HVDC-system med en effekt på mer än 900 MW och mindre än 1 procents elförluster per omriktarstation. Den färdiga kraftlänken kommer att kunna förse över 1,5 miljoner hushåll med vindkraftsgenererad el.

Som en del av servicekontraktet ska ABB bland annat underhålla de land- och havsbaserade HVDC-stationerna som kopplar ihop vindkraftparkerna med elnätet via en plattform till havs. Det treåriga kontraktet till ett ej uppgivet belopp innehåller även option om förlängning.

DolWin2 kommer att ha land- och havsbaserade omriktarstationer och 135 kilometer likströmskabel dragen på havsbotten och under mark. Med en spänningsnivå av 320 kilovolt (kV) kommer man att uppnå den högsta spänningsnivån någonsin hittills för HVDC-baserad kraftöverföring som använder plastisolerad kabel. DolWin2, som planeras vara färdig 2015, ska ansluta vindkraftparken Gode Wind II på 400 MW och andra havsbaserade vindkraftparker till elnätet.

DolWin2 är ABB:s tredje order i Tyskland för havsbaserad vindkraft sedan kraftlänken DolWin1 på 800 MW från förra året och det tidigare projektet BorWin1. ABB anförtroddes tidigare av TenneT att utföra underhållsservice av överföringslänkarna för vindkraftparkerna BorWin1 och DolWin1.