Större motstånd mot vindkraft i södra Sverige

Foto: sxc.hu

Motståndet mot vindkraft är större i södra Sverige än i norra. Miljödomstolarna i Vänersborg och Växjö har fått in tre fjärdedelar av alla överklaganden i Sverige, enligt statistik som SVT tagit del av.

– Det är väldigt, väldigt olyckligt, för att det är ju i söder vi behöver kraften. Jag vet inte vad det beror på egentligen, men det är dumt, säger Gunnar Fredriksson, vice vd för Svensk Vindenergi till Rapport.

Motståndet har gjort att vindkraftsföretagen sökt sig till norra Sverige, men där finns redan ett överskott av el och ledningsnätet räcker inte till för att klara en stor utbyggnad av vindkraften.

– I andra kommuner är det fullt möjligt att lägga vindkraft, det är inte alla kommuner som är så tätbefolkade som vår, säger Pia Ahlström (M), kommunalråd i Kävlinge kommun i Skåne.