Arise elproduktion över budget

Foto: Arise

Arises elproduktion var 61,4 gigawattimmar (39,3) i bolagets vindkraftparker under april, fördelat på 37,2 gigawattimmar egen (21,2) och 24,2 samägd (18,1) vindkraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet sägs vara 15,0 gigawattimmar över budget.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

Givet normala vindar beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera 700 gigawattimmar innevarande år, skriver Arise.

(SIX News)