Uppsala står upp för vindkraften

Foto: sxc.hu

Försvarsmakten har sagt nej till sju av de nio föreslagna områden för vindkraft som Uppsala kommun tagit fram. Men kommunen står på sig gällande vindkraften och tar nu upp kampen med Försvaret, skriver UNT.

Uppsala kommun har tagit fram nio platser inom kommunen som man anser vara lämpliga för vindkraft i större skala. I remissrundan sade försvaret nej till sju av de nio platserna och hänvisade till att vindkraftverken bland annat kan störa kommunikationer och utgöra en fara för flygplan.

– I så fall kan en eller två vindkraftparker bli verklighet med kanske tjugo verk totalt, säger Göran Carlén, kommunens projektledare för planerna, till UNT.

Dock verkar det som om Uppsala kommun inte nöjer sig med svaret. Nu har man planerat ett möte med länsstyrelsen och försvarsmakten för att se om problemet går att lösa.

– Det är helt oacceptabelt att försvaret kan lägga en våt filt över hela Uppsala kommun. Jag har full förståelse för att deras verksamhet är viktig, men det måste även vara ett riksintresse att Uppsala kommun ska kunna bli mer självförsörjande på energi än i dag, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C), till UNT.