Finspång planerar för vindkraft

Foto: sxc.hu

Finspångs kommun har genomfört en studie och kommit fram till att det finns goda förutsättningar för etablering av vindkraft inom kommunen, skriver Norrköpings Tidningar.

– I den studie som har gjorts så konstateras det att förutsättningarna för vindkraft är goda. Det blåser helt enkelt tillräckligt och det finns tänkbara områden i norra delarna av kommunen där man skulle kunna etablera vindkraft, säger Per Strannelid, miljöstrateg hos Finspångs kommun, till NT.

Kommunens nästa steg är att göra ett tematiskt schema till översiktsplanen och närmare studera vilka områden så kan vara mest lämpade för vindkraft.

Enligt kommunen så har företag visat intresse för vindkraftsplanerna.