Bjäre Kraft inviger vindkraftverk i Skåne

Foto: Hans Ljungström

Bjäre Kraft inviger två vindkraftverk i Rågåkra, Höganäs, under sista veckan i maj. Verken är 93 meter höga och har en spännvidd på 114 meter, vilket gör dem till Skånes största vindkraftverk.

- När vi började med vindkraftverk var målsättningen att vi skulle täcka våra nätförluster med alternativ energi. Detta mål uppnådde vi under 2014. Numera är vindkraftverken även en del av vårt miljöarbete och vår ambition att jobba mot ett koldioxidneutralt Bjäre Kraft, berättar Håkan Eriksson, koncernchef på Bjäre Kraft, i ett pressmeddelande.

Bjäre Kraft äger sedan tidigare 12 vindkraftverk i Sverige.