Ansökan om norsk-brittisk länk

En ansökan om sammanlänkning av elnäten i Storbritannien och Norge lämnades nyligen in av NorthConnect, ett utvecklingsföretag för kabelförbindelser där Vattenfall är delägare. Om länken byggs blir det första gången som Skottlands elnät direkt kopplas samman med elnätet i ett land på det europeiska fastlandet.

NorthConnect lämnade nyligen in en ansökan till National Grid Transmission om att få etablera en landbaserad anslutning till fastlandsnätet avseende en 570 kilometer lång länk för 1 400 MW elektricitet mellan Storbritannien och Norge.

En anslutningspunkt i närheten av Peterhead i nordöstra Skottland har identifierats. I Norge kommer snart en anslutningspunkt att väljas ut. När HVDC-länken tas i drift blir det första gången som Skottlands elnät är direkt anslutet till ett elnät på det europeiska fastlandet. Ambitionen är att NorthConnect ska tas i drift innan 2020.

– NorthConnect utvecklas på ett lovande sätt, och vi är beslutna att tillsammans med våra samarbetspartners driva projektet framåt. En länk innebär att vår tillväxtmarknad Storbritannien kopplas samman med den nordiska marknaden, vilket bidrar till leveranssäkerheten i bägge regionerna och kombinerar intermittent förnybar kapacitet, säger Harald von Heyden, chef för Asset Optimisation and Trading på Vattenfall.

Storbritannien är för Vattenfall en viktig marknad med tillväxtpotential. 2010 invigde Vattenfall världens största havsbaserade vindkraftspark, Thanet. För närvarande håller företaget på att bygga flera vindkraftprojekt såväl på land som till havs, och har erhållit rätten att utveckla upp till 7 200 MW vindkraftskapacitet tillsammans med Scottish Power Renewables.