Nordiskt samarbete i Trysil

Foto: Belola80 CC BY-SA 3.0.

Nu står det klart att OX2 tillsammans med Norconsult i Norge och Sverige samt ARA Engineering på Island bygger en vindraftpark med 31 turbiner i norska Trysil.  

Rolf Johansson teamchef för Projekt & Byggledning på Norconsult i Sundsvall och ansvarar för en 17 kilometer lång och 130 kilovolts kraftledning som ska användas för uppsamling och transport av el till det norska nätet.

– Norconsult har varit inblandade i projektet ända från start vilket har gett oss ett helhetsgrepp samtidigt som samarbetet mellan våra svenska och norska konsulter har stärkts, säger Rolf Johansson.

Norconsult har haft ett övergripande ansvar för alla beräkningar och dimensioneringar och bidragit med kompetens inom bland annat projektledning, ställverk, transformatorer, kablar, mark, byggprojektering och nätstudier.

– Målet har varit att bygga ett långsiktigt, kostnadseffektivt och miljöriktigt system som uppfyller Statnetts regler för att få ansluta vindkraftsanläggningen mot stamnätet. Att få jobba som svenskt företag utifrån norska regler har varit tekniskt givande, samtidigt som det redan gett oss ett nytt liknande uppdrag i Norge, fortsätter Rolf.

Vindkraftparken beräknas tas i bruk 2018.