Åldrande kraftnät påverkar brittisk vindkraft

Foto: sxc.hu

En snabb ökning i brittisk vindkraft kommer gradvis sänka avkastningen för operatörer av gas- och kolkraftverk under de närmaste tre åren. Storbritannien vindkapacitet beräknas öka med 50 procent till 8500 MW i slutet av 2012, cirka 13 procent av den totala installerade kapaciteten, enligt industrigruppen för grön energi, RenewableUK. Men ett åldrande kraftnät kan påverka utvecklingen.

Men denna snabba tillväxt kan hejdas under kommande år genom ett åldrande elnät, som är begränsad av den mängd ny kapacitet det kan rymma. Nätoperatören måste investera i en större översyn för att Storbritannien ska kunna följa i fotspåren på ledande länder som Tyskland och Spanien.

Storbritanniens 3 400 land- och havsbaserade vindkraftverk har arbetat hårt de senaste veckorna. Elproduktionen från vindkraft nådde en ny rekordnivå i början av september när resterna av orkanen Irene drabbade de brittiska öarna. Vindkraften kommer att sätta standarden för de kortsiktiga el- och gaspriser när den bidrar till elförsörjningen och innebär att den mängd gas som behövs för att generera elektricitet i kraftverk kommer att variera.

Ett av hindren för Storbritanniens blomstrande vindkraftsmarknad är det åldrande transmissionsnätet. Nätoperatör National Grid betalade under september vindkraftsoperatörer i Skottland för att stänga av sina turbiner, då överproduktion hotade att blockera elnätet på natten när efterfrågan normalt faller.

– För ett land med några av de bästa resurserna i världen för havsbaserad vindkraft så är det ganska pinsamt med internationella mått, säger Kamran Pervaze, energimarknadsanalytiker på konsultföretaget Wheldrake Energy.