Innovativa vindtunnlar ska testas i Danmark

Fotocredit: SheerWind

Borta är de kännetecknande snurrorna i toppen av vindkraftverken. En ny typ av vindkraftsystem, som mest liknar torn, ska testas i Danmark. Systemet bygger på en patenterad vindtunnelteknik som fångar in vindenergin och för ner den till marknivå där turbiner och rotorer producerar billig elenergi – markbaserade turbiner som är betydligt enklare att nå för underhåll än dagens svårtillgängliga snurror. Av lätt förklarliga skäl kräver systemet också mindre underhåll och säkrare för till exempel fåglar. Enligt SheerWind, det Minnesota-baserade företaget som utvecklat och har patent på tekniken, producerar vindtornen också mer el än traditionella vindkraftverk.

Det amerikanska bolaget har för första gången tecknat ett licensavtal med ett danskt företag, E-Venturi, som får tillstånd att testa tekniken och leverera den till intresserade kunder i Danmark. Ett första pilotprojektet väntas byggas i Danmark vid slutet av året.