Arise bygger vindkraftpark i Jädraås

Foto: sxc.hu

Arise Windpower förvärvar projektbolaget Jädraås Vindkraft med tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk i Jädraås, beläget cirka 3 mil väster om Gävle. Investeringsbeslut har fattats rörande byggnation av de första 43 verken motsvarande omkring 130 MW.

Utbyggnaden sker i ett samägt bolag till lika delar ägt av Arise och Platina. Byggstart av ytterligare 70 MW (23 verk) förväntas ske efter planerat investeringsbeslut fattats under vintern. Samtliga 66 verk (200 MW) är fullt finansierade genom befintligt eget kapital samt bankfinansiering. Fullt utbyggt innebär projektet att en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker uppförs med en årlig produktion om 570 GWh förnyelsebar el varav hälften utgör Arise andel.

Vi växlar nu om en stor del av våra resurser till Jädraåsprojektet. Projektet faller väl in i tiden i förhållande till tillståndsprocesserna i vår egen projektportfölj. När Jädraåsparken är i full drift, våren 2013, kommer Arise att ha en årlig produktion om cirka 650 GWh förnyelsebar el inkluderat vår andel av de 200 MW som planeras i Jädraås, säger Peter Nygren, vd i Arise Windpower.

Den sammanlagda investeringen i Jädraåsprojektet inklusive utbyggnad och förvärv av 66 stycken kraftverk från Vestas uppgår totalt till 3,1 miljarder kronor.