”Omärkt el osäljbar om fem år”

Foto: sxc.hu

Energimarknadsinspektionens rapport för hur man kan skapa ett nytt tydligt regelverk för ursprungsmärkning av el har släppts. Nu kommer det stå på varje faktura hur mycket koldioxid den omärkta elen faktiskt släpper ut. En färsk Sifo-undersökning visar att detta något som svenskarna efterfrågar och förväntar sig.

60 procent av svenska folket efterfrågar information på fakturan hur elen de köper är producerad och 8 av 10 unga tror att de kommer välja bort omärkt el inom 5 år.

– Min bedömning är att det inte kommer vara möjligt att sälja omärkt el till svenska elkonsumenter om fem år. Omärkt el kommer varken vara lönsamt för elbolagen eller något som konsumenter efterfrågar, säger Johan Öhnell, vd på Telge Energi.

Idag är det 84 procent som uppger att de köper omärkt el. Energimarknadsinspektionen kommer nu fastställa hur mycket koldioxid den omärkta elen släpper ut och uppgiften ska framgå på varje enskild faktura. Det nya regelverket är en mindre revolution. För första gången får alla kunder möjlighet att se sin vilken miljöpåverkan deras elförbrukning har.

– De här är ett stort steg framåt för kunderna och en rejäl maktförskjutning från eljättar till konsumenter. Kundernas val på elmarknaden kommer minska koldioxidutsläppen snabbare än vad elproducenterna planerar. Jag hoppas att det kan leda till ett förbättrat förtroende för elmarknaden, säger Johan Öhnell.