Jämtkrafts vd ger Ei kritik

Foto: sxc

Energimarknadsinspektionen står i dag i vägen för både utbyggnaden av mer förnybar energi och för ekonomisk tillväxt i regionen, bland annat drabbas nyetableringar av både små och stora företag. Detta är tvärtemot både regeringens och riksdagens mål, skriver Jämtkrafts vd och ordförande i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ann-Sofie Andersson, kommunalråd (S) Östersund och ordförande i Jämtkraft, menar att effekten av intäktsramar för elnätsföretag är att det blir en ekonomisk belastning med nya elkunder och att elnätsbolagen inte kan genomföra stora anslutningar från till exempel vindkraftsparker.