1 000 jobb bort på Vattenfall

Foto: Vattenfall

Statliga Vattenfall skär ned personalstyrkan med 1 000 personer. Beskedet kommer i samband med koncernens delårsrapport för första kvartalet.

Ungefär hälften av nedskärningen kommer ske bland stabsanställda.

(TT)