Sänkt elproduktion för Arise

Foto: Arise

Arises elproduktion var 65,6 gigawattimmar (73,4) i bolagets vindkraftparker i mars, fördelat på 39,9 gigawattimmar egen (41,0) och 25,7 samägd (32,7) vindkraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultatet var 6,3 gigawattimmar under budget.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

Arises nuvarande hel- och delägda parker beräknas med "normala vindar" producera cirka 700 gigawattimmar innevarande år, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

På kapitalmarknadsdagen i oktober uppgav bolaget att motsvarande siffra var 715 gigawattimmar. Sedan dess har bolaget sålt vindkraftsparken Stjärnarp som har en effekt på 5,4 megawatt. Det motsvarar en produktion på 13-19 gigawattimmar, enligt bolagets egna tumregler.

(SIX News)