Över 200 vindkraftverk stoppas i Markbygden

Foto: sxc.hu

I Markbygden i Piteå så planeras för en ordentlig utbyggnad av vindkraften. Nu har dock projektet fått problem, då Försvarsmakten säger nej till 170 av vindkraftverken och Piteå kommun miljönämnd vill ha bort 59 av kraftverken, skriver Norrbottens-Kuriren.

Försvarets ord räknas i det närmaste som fastslaget beslut. Vad gäller miljönämnden så kommer frågan att avgöras hos länsstyrelsen.

Vindkraftsprojektet drivs av Markbygden Vind och regeringen har givit tillstånd för 1 101 vindkraftverk inom det 450 kvadratkilometer stora området. Hittills har tolv kraftverk byggts,