Regeringen möjliggör effektivare vindkraftsetablering

Foto: Public Domain

Genom en ny förordning möjliggör regeringen ännu effektivare och billigare vindkraftsutbyggnad. Svenska kraftnät kan nu låna pengar till nätföretag. Elproducenterna återbetalar i den takt de ansluter sig till elnätet.

- Problemen med tröskeleffekter vid anslutning av förnybar elproduktion har diskuterats under lång tid och jag är glad att regeringen nu kommer med en lösning. Beslutet innebär att förnybar elproduktion kan byggas ut mer effektivt vilket innebär fördelar för berörda elproducenter och på sikt även lägre kostnader för elkonsumenterna, säger energiminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande.