Godkänt för vindkraft på Mästermyr

Mark- och miljödomstolen har nu avslagit alla överklaganden gällande bygget av tio vindkraftverk på Mästermyr på Gotland, skriver Helagotland.se.

Domstolen slår fast att vindkraftverken inte är avgörande för beståndet av örn och andra fåglar i området och att bygget därför ska godkännas.

I slutet av 2010 så beviljades Vattenfall Vindkraft att resa tio vindkraftverk på Mästermyr. Tillståndet överklagades dock av flera lokala föreningar. Dessutom godkände Försvarsmakten bara tre vindkraftverk. Dock ändrade sig Försvaret under våren och gav klartecken för alla tio kraftverken.

Mark- och miljödomstolen slår i sin dom fast att området är utpekat som riksintresse för vindbruk och fågellivet i området inte påverkas på ett avgörande sätt av vindkraftverken.