Information ger bättre underhåll

Foto: Windreich

Att effektivt utnyttja den information som finns tillgänglig, eller går att ta fram, är nyckeln till ett optimerat underhåll av vindkraftverk.

Under årets kalla månader blir underhållet av vindkraftverken i Sverige svårare. Särskilt de vindkraftverk som är placerade offshore är mindre tillgängliga och brukar därför företrädesvis servas under sommarhalvåret. Utöver problem med isbildning så kan även utmattning i material och smörjmedels funktion försämras.

Att minska den totala livscykelkostnaden för vindkraftverk är mycket viktigt och där är underhållskostnader en central del. Vindkraft har en relativt hög investeringskostnad relativt sin livslängd och vinstmarginalerna är små och därmed är det mycket viktigt att minska kostnader och maximera tillgängligheten, säger Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH i Stockholm.

Nya metoder utvecklas i USA Ett av Lina Bertling Tjernbergs mest citerade arbeten handlar om felstatistik på vindkraftsområdet. 

Det är allt fler kinesiska publikationer som citerar mitt arbete om felstatistik och Kina arbetar just nu intensivt med att bygga upp en stor verksamhet inom vindkraft. USA ligger långt framme men framförallt Sverige, Skandinavien, Storbritannien och Tyskland har en lång historik av att utveckla underhåll av vindkraftverken, säger Lina Bertling Tjernberg.

I USA händer mycket. Under förra året spenderade Lina Bertling Tjernberg en termin i Kalifornien vid Stanford University där hon arbetade med forskare som arbetar med nya metoder för användande av sensorer i vindkraftverk. Det finns en lång erfarenhet av att arbeta med riskmetoder inom byggnader i det jordbävningstäta området och vindkraft är ett nytt tillämpningsområde för tekniken. Man mäter exempelvis vibrationer och försöker förutsäga möjliga felfall.

Att ta tillvara information och förutsäga fel är ett område inom stor utveckling. Det finns stora möjligheter att minska kostnader för underhåll och öka tillgänglighet. Det kan man göra om man använder sig av de stora mängder data som finns tillgängliga och bygger system som indikerar om man behöver sätta in någon åtgärd. Genom bättre information och kunskap om vindkraftverken och dess komponenter finns det möjlighet att planera underhållet, det vill säga göra det förebyggande underhållet effektivare exempelvis genom att utföra flera åtgärder samtidigt vid gynnsamma väderförhållanden, och det finns möjligheter att undvika fel som leder till avhjälpande underhåll och lägre tillgänglighet, säger Lina Bertling Tjernberg.

Lärdomar från andra energislag Man kan dra nytta av erfarenheter från andra energislag i driften av vindkraftverk. När Lina Bertling Tjernberg började arbeta med vindkraftstillämpningar 2006 hade hon erfarenhet från vattenkraftsidan. Inom vattenkraften har man arbetat med olika metoder för effektivisering av underhåll under en längre tid. Hon var bland annat involverad i en studie där man tog till vara erfarenheter 40 50 år tillbaka i tiden.

Livslängden inom vattenkraften är visserligen mycket längre än inom vindkraft, men man kan ha nytta av liknande generella metoder. Ett bättre utnyttjande av information och datamodeller kan leda till ett större kapacitetsutnyttjande i vindkraftverken, säger Lina Bertling Tjernberg.