Kabel till vindkraftpark godkänd

Foto: sxc.hu

Energimarknadsinspektionen har beslutat att Eon får tillstånd att bygga och driva en ny 30 kV kabel till en planerad vindkraftpark i Vetlanda kommun.

Det aktuella tillståndet gäller en markförlagd 30 kV kabel som ska gå mellan en transformatorstation öster om Lindshammar och den planerade vindkraftparken Milletorp.

 Parken har 11 vindkraftverk och de planerade markkablarna kommer att ha en sammanlagd längd på 11 kilometer.