Eon får tillstånd för markkabel

Foto: sxc.hu

Eon får bygga och driva en 12 kilometer lång markkabel till en planerad vindkraftpark vid Väby i Falkenbergs kommun. Det har Energimarknadsinspektionen beslutat.

Tillståndet gäller dels för en ny 36 kV markkabel mellan vindkraftparken och en planerad transformatorstation vid Abild, dels ett antal 36 kV markkablar mellan de sex verken i den planerade vindkraftparken.