Vindkraft mest populära energikällan

Foto: Magnus Samuelsson

Var tredje svensk, 34 procent, skulle helst önska att deras el är producerad av vindkraft, medan 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Det framgår av en ny Sifoundersökning, beställd av Svensk Vindenergi.

– Det är ett tidens tecken att nio av tio svenskar vill att deras el ska komma från förnybara energikällor och att allra flest önskar vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Undersökningen visar att 36 procent av kvinnorna och 31 procent av männen önskar helst el från vindkraft. Vindkraften är mest populär bland unga mellan 15 och 29 år, där 46 procent av kvinnorna och 53 procent av männen helst vill ha vindkraft.