Kraftigt ökad vindkraftskapacitet i Rumänien

Foto: sxc.hu

Rumäniens vindkraftskapacitet mer än fördubblats under de första fem månaderna i år, jämfört med hela 2010, enligt en färsk studie som utförts av TPA Horwath Romania och Schoenherr & Asociatii. Rumänien har en chans att bli en av de ledande användarna av vindkraft i Europa, något som avspeglas i den extremt höga tillväxttakten i landets vindkraftskapacitet. Ökningen ligger på 1 071 procent under 2010 jämfört med föregående år, enligt rapporten. – Utmaningarna för investerarna ligger i rytmen av tillväxt, men också att förstå och att hantera de juridiska och ekonomiska förutsättningarna, säger Klaus Krammer, chef på TPA Horwath Romania.