VIDA Arena får energi från vindkraft

Foto: sxc.hu

Genom Bixias delägare VEAB har Bixia tecknat elhandelsavtal med 100 procent vindel för nya VIDA Arena och Växjö Lakers.

– En av Bixias hörnstenar är att satsa lokalt och att vara med och bidra till ett bättre klimat genom förnybar energi, därför är det mycket glädjande att VIDA Arena i Växjö har valt att satsa på enbart förnybar energi för den nya arenan, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Avtalet innebär att den nya arenan kommer att få el från enbart vindkraft. Bixia, som är landets fjärde största elhandelsbolag, har en stark förankring i Växjö. Här finns VEAB som är en av delägarna i bolaget och dessutom är hela koncernens krafthandel placerad i Växjö.

Bixia satsar hårt på den närproducerade elen. Företaget har genomfört stora satsningar på just vindkraft. Till exempel tog Bixia över vindkraftbolaget Höglands Vind i augusti och planerar nu att bygga fem nya vindkraftverk i Nässjö kommun.