ABB tar kabelorder av Energinet.dk

Foto: ABB

ABB har fått en order av Energinet.dk på ett sjökabelsystem för högspänd växelström mellan vindkraftparken Kriegers Flak till elnätet i Rødvig i Danmark. Ordern är värd mer än 100 miljoner dollar. Kriegers Flak kommer, när den är kopplad mot fastlandet, att öka andelen dansk vindkraft med cirka 40 procent.

- Kabellänkar spelar en viktig roll för att ansluta förnybar energi till elnätet och överföra miljövänlig el till miljoner konsumenter. Detta ligger i linje med vår vision att bidra till kraft och automation för en bättre värld. Vi är stolta över vår verksamhet i Karlskrona som återigen visar att vi är världsledande inom kabelteknik, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige, i ett pressmeddelande.

Kablarna får en total längd på 100 kilometer. Projektet tas i drift år 2018.