Genombrott för ökad spänning i havskablar

Foto: Vindmølleindustrien

Forskare vid Chalmers har upptäckt att genom att tillsätta nanometerstora kolbollar till isoleringsplasten i högspänningskablar kan man öka spänningen med 26 procent utan risker. Detta ger stora fördelar vid exempelvis vindkraftparker ute till havs, som kräver långa kablar för att nå fastlandet, eller vid isolerade solparker i Nordafrika och Sydeuropa.

– Att minska energiförlusterna vid elkraftöverföring är en av de tre viktigaste faktorerna för morgondagens energisystem. De andra två är utveckling av förnybara energikällor och tekniker för att lagra energin, säger chalmersforskaren Christian Müller, i ett pressmeddelande.

Det är olika varianter av kolbollen C60 som ger ett starkt skydd motnedbrytning av isoleringsplasten. I dagsläget krävs det en begränsad spänning i kablarna för att inte isoleringen ska förstöras.

– Möjligheten att höja spänningen så mycket skulle kunna ge enorma effektivitetsvinster i eltransporter världen över. Inom industrin är det en stor fråga hur man ska kunna höja effektiviteten utan att göra strömkablarna tjockare, eftersom de redan idag är mycket tunga och krävande att hantera, säger Christian Müller, i ett pressmeddelande.