Vind 2011 är igång

Foto: Vind

Idag startade Sveriges största mötesplats för vindkraftsbranschen, Vind. I år har mässan tagit steget från Svenska mässan i Göteborg till en 5000 kvadratmeter stor yta på Stockholmsmässan.

Förra året lockade Vind 2010 1461 deltagare och 100 utställare samt en rad seminarier. I år är det Stockholmsmässan som står för kalaset och man räknar med 1500 besökare och att mer än 100 företag medverkar som utställare.

Ett av årets stora teman är att ta tillvara på kraften i vinden för den omställning som krävs på grund av klimatförändringarna.

”Vindkraft är den förnybara energikälla som snabbast kan ersätta fossil elproduktion från kol, olja och gas. Med rätt förutsättningar kan branschen leverera sju gånger mer vindkraft än idag till år 2020. Så skapas både tillväxt och hållbar elförsörjning”, skriver arrangören Svensk Vindenergi på sin hemsida.

Vind rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Idag bjöds det på presentationer om förnybara möjligheter med bland andra Angelica Pullen, som är communications director för Global Wind Energy Council (GWEC), Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen och Lena Ek, europaparlamentariker (C).

Man kunde också lyssna till presentationer om ”Sex gånger mer vindkraft till 2020?”, ”Därför är vindkraften viktig” och ”Motkraft och medvind – synen på vindkraften”.

Under torsdagen erbjuds två parallella seminarieprogram i två seminariesalar. Då hålls ”Såutvecklas tekniken – så sänker vi kostnaderna” respektive ”Smarta elnät – vision eller verklighet”.

Senare kan man lyssna till ”Nätanslutning – när hinder blir möjligheter”, ”Förnybarhet och biologisk mångfald” , ”När blir det fri rörlighet för el inom EU?” eller ”Hur påverkar vindkraften elräkningen?”