Eolus Vind säljer 29 vindkraftverk

Foto: Sxc.hu

Eolus Vind har tecknat avtal med energibolaget Ewz om försäljning av 29 vindkraftverk i sydvästra Sverige för 95 miljoner euro. Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska tjänster till Ewz under en period på tolv år och administrativa tjänster under en period på fyra år för att maximera utfall och produktion från vindkraftverken. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Affären är ojämförligt den största enskilda i Eolus historia", uppger bolaget i pressmeddelandet.

Köpeskillingen för aktierna i det bolag som äger vindparkerna uppgår till 95 miljoner euro varav cirka 56 miljoner euro betalas på tillträdesdagen för de tre vindparker som hittills är uppförda och driftsatta. Resterande del av köpeskillingen erläggs när den fjärde vindparken som är under uppförande tillträds.

Transaktionens genomförande är beroende av att ett antal villkor uppfylls före respektive tillträde. Hela affären beräknas kunna avslutas under första kalenderkvartalet 2015.

Till följd av affären beräknas Eolus-koncernens skuldsättning minska med cirka 238 miljoner kronor genom att de byggkreditiv som upptagits för byggnationen av de överlåtna verken löses. Totalt beräknas affären ge ett likviditetstillskott på cirka 650 miljoner kronor.

Inom ramen för ett elhandelsavtal som tecknades i januari 2014 kommer all el från de fyra vindparkerna att köpas av Google de kommande tio åren med start tidigt under 2015. Google köper elen för att driva sitt datacenter i finska Hamina med förnybar energi.

De 29 vindkraftverken av modellerna Vestas V90, V100 och V112 har en sammanlagd effekt på cirka 60 megawatt och är fördelade på vindparkerna Skalleberg i Hjo kommun, Alered i Falkenbergs kommun, Mungseröd i Tanums kommun samt Ramsnäs i Laxå kommun.

(SIX News)