Fortum skriver elavtal med Blaikenvind

Foto: Harvey McDaniel

Fortum kommer, enligt ett nyskrivet avtal, att ansvara för försäljningen av Blaikenvinds elproduktion på spotmarknaden, samt bli balansansvarig för vindparken. Avtalet gäller från 2015 till 2017.

- Inte minst med de nuvarande elprisnivåerna så är avancerat prognosarbete för vindkraftsproduktion och förmågan att optimera balansavräkningen viktigt. De variationer i produktion som kännetecknar vindkraften ställer höga krav på prognoserna, säger Ann Boije af Gennäs, Manager Sales Origination, Fortum, i ett pressmeddelande.