JP Vind lämnar in tillståndsansökan

Foto: sxc.hu

Det lokala vindkraftsföretaget JP Vind planerar att lämna in tillståndsansökan till länsstyrelsen i Jämtland. Tillståndsansökan avser den planerade vindkraftsparken söder om Järpen i området Moskogen. 

Projektet innebär en vindkraftspark med cirka 50 vindkraftverk i skogsterräng i Moskogen, söder om Järpen. Produktionen beräknas till 300 GWh per år, vilket motsvarar cirka 12 000 eluppvärmda villor.

Området kring Moskogen har god potential för vindkraft då vindförhållandena är goda och området är utsett av Energimyndigheten som ett riksintresse för vindkraft samt att området är utpekat i Åre kommuns översiktsplan.

Investeringen beräknas uppgå till omkring 1,5 miljarder kronor. JP Vind ser gärna ett lokalt ägande av parken i olika former för allmänhet, lokala företag och Åre kommun.