Nytt stöd till vindkraft utreds

Foto: Alstom

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda ett nytt stödsystem till havsbaserad vindkraft, skriver Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

Systemet ska vara fristående från elcertifikatsystemet, men får samtidigt inte stå i strid med EU:s statsstödsregler, skriver departementet.

Enligt instruktionen från energiminister Ibrahim Baylan (S) ska myndigheten redovisa uppdraget senast den 1 juni. Han skriver i en kommentar att havsbaserad vindkraft har en jämnare elproduktion och större acceptans hos lokalbefolkningen.

(TT)