Dyra ledningar hotar utbyggnad av vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige kan hotas av att de som bygger kraftverken inte har råd att betala för nya ledningar. Det skulle kunna handla om tusentals megawatt som inte byggs, enligt en granskning som SR:s Vetenskapsradion har gjort.

När nu vindkraften byggs ut i ett snabbt tempo i landet så räcker elnäten på många håll inte till.Med de regler som finns i dag så måste den förste som kopplar in ett vindkraftverk på en ny kabel stå för hela kostnaden. Kostnaden kan uppgå till hundratals miljoner kronor. Röster höjs nu för att regeringen måste ändra på reglerna.

– Det innebär ju en risk att den här goda utvecklingen vi har på vindkraft bromsas upp, säger Bo Normark, ordförande för IVA:s avdelning för elektroteknik, till Vetenskapsradion.

Både nätägare och elproducenter anser att reglerna stoppar ytterligare utbyggnad av landets vindkraft och att det kan stå i vägen för det statliga målet på en sexdubbling inom tio år.

– Beslutet borde ha fattats och vi står nu på Öland att det inte kan byggas mer vindkraft på grund av att det här beslutet inte är fattat helt enkelt, säger Johan Aspegren på Eon elnät, till Vetenskapsradion.

Regeringen har fått ett förslag på en lösning där Svenska Kraftnät tar de ekonomiska riskerna för nya kablar. Detta tills tillräckligt många kraftverk anslutit sig till kabeln och betalar sin del. Regeringen räknar med att ha sin egen utredning om detta klar i december. Det är dock oklart när en ny lag skulle kunna komma.