Eon får godkänt för kabel till Villköl

Eon får tillstånd att bygga och driva en 30 kV markkabel mellan Orrefors och en planerad vindkraftpark i Villköl. Detta enligt ett beslut från Energimarknadsinspektionen.

Ledningen, som är cirka 10,5 kilometer, ska ansluta 11 planerade vindkraftverk i den planerade vindkraftparken i Villköl till det regionala ledningsnätet via en transformatorstation i Orrefors i Nybro kommun.