Ökat intresse för vindkraftutbildningar

När nu vindkraften byggs ut i Sverige så ökar naturligtvis behovet av service och underhåll. Detta leder till att antalet utbildningar inom vindkraft nu ökar, rapporterar Ekot.

På de flesta universitet i landet finns det nu utbildningar med inriktning mot vindkraft. Trots detta råder det i dag brist på vindkraftstekniker. Detta har gjort att vindkraftverk blivit stående i väntan på att reparationer och underhåll ska utföras.

Det ökade antalet utbildningar gör att detta problem förhoppningsvis snart är histotria.

– Vi ser ju att utbildningsväsendet svarar upp mot det behov som finns och det kommer betyda att den flaskhals som tidigare varit nu försvinner, säger Fredrik Lindahl, ordförande i Svensk Vindkraftförening, till Ekot.