Eon får tillstånd för kablar till vindkraftpark

Eon Elnät får tillstånd att bygga och driva två 30 kV sjökablar från Öland till den planerade vindkraftparken Kårehamnsporten i havet öster om Öland. Det har Energimarknadsinspektionen beslutat.

Ledningarna utgår från Husvalla i Borgholms kommun och går till vindkraftparken som kommer att bestå av 16 verk med en tillåten sammanlagd effekt på högst 50 MW. De båda ledningarna är 8 respektive 11 kilometer långa.

Tillståndet gäller till år 2051.