Sameby vill ha klara besked om stödutfordring

Foto: Torbjörn Bergkvist

Jijnjevaerie sameby vill att länsstyrelsen klarar ut vad som gäller om stödutfordring leder till dödsfall bland renar, när vindkraftsbolaget Statkraft SCA står för utfordringen, skriver lzt.se.

Vindkraftsbolaget Statkraft SCA bygger vindkraftverk på marker som samebyn Jijnjevaerie utnyttjar för vinterbete vilket har påverkat renarnas vandringsleder.

Länsstyrelsen har därför kommit fram till att vindkraftsbolaget ska stå för stödutfodring under sammanlagt två veckor.

Men nu vill samebyn få klarhet i om vindkraftbolaget har ersättningsskyldighet om renar dör i samband med stödutfordringen.

– Om det uppstår smittsamma sjukdomar med dödlighet som följd är det försent att börja diskutera denna fråga, detta måsta vara klargjort innan något händer, enligt Marianne Persson.

Hos länsstyrelserna pågår beredning av frågorna och inget beslut är fattat.