Tydligare regler för vindkraft

Foto: sxc

Intresset att satsa på vindkraftverk är stort, men kommunerna som godkänner projekten måste bli bättre på vilka regler som besluten ska grundas på, skriver sverigesradio.se.

Västernorrland är ett av de län där vindkraftsprojekten ökar som mest. Men de flesta parker har ännu inte börjat byggas eftersom det är många beslut som ska tas innan byggena kan starta.

För att effektivisera tillståndsprocessen gjordes det för fem år sedan en ändring i miljöbalken som går ut på att kommunerna måste ge sitt godkännande till planerade etableringar.

Men kommunerna har varit oklara över vad deras beslut ska grundas på och det skapar stora problem för vindkraftsföretagen då kommunen i princip kan ge sitt nej när som helst i processen, vilket kan innebära att projektören redan hunnit investera många miljoner.

Energimyndigheten har därför tagit fram en vägledning för hur Sveriges kommuner ska besluta.

– Mycket har varit oklart och det finns inga beslutskriterier. Det har inneburit kommunerna tolkat olika, säger Maria Stenkvist, handläggare på energimyndighetens vindenhet.

Runt årsskiftet kan kommunerna räkna med att reglerna tydliggörs.