Sex vindkraftverk har beviljats bygglov i Åseda

Foto: sxc

Uppvind fick bygglov för samtliga sex vindkraftverk utanför Åseda. Miljö- och byggnadsnämnden tog beslutet på senaste mötet, skriver smp.se.

I början av juli sökte vindkraftsbolaget Uppvind nytt bygglov för färre och lägre verk än deras tidigare tillståndsansökan hos länsstyrelsen. I och med det räckte det med ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att börja bygga de sex 150 meter höga verken norr och nordost om Åseda. – Hos oss är de färdiga och de har nu fått bygglov av miljö- och byggnadsnämnden. Det är helt enligt miljöbalken och om ingen besvärar sig vinner beslutet laga kraft om tre veckor och då kan Uppvind börja bygga, säger Karin Holst, chef för miljö- och byggnadsförvaltningen.