ABB behåller ledande position

Foto: sxc

ARC Advisory Group rapporterar i sin senaste Worldwide Outlook rapport för Distributed Control System 2013, att ABB behöll sin ledande position på den globala marknaden för DCS (distributed controlsystem) även 2013.

Enligt studien växte den globala DCS-marknaden med 4 procent under 2013.

Rapporten noterade också att DCS-marknaden de senaste åren har fortsatt att primärt vara en serviceinriktad marknad som i kombination av projekt-, ingenjörs- och driftinriktade serviceuppdrag omfattar mer än hälften av den totala omsättningen. Konceptet med Main Automation Contractor (MAC), som automationsleverantören hanterar det övergripande projektet med, och som inkluderar ett starkt projektgenomförande och servicetjänster, fortsätter att växa starkare och expandera.

– ABB har under många år förädlat sin förmåga att leverera stora projekt som Main Automation Contractor, säger ARC-analytiker Harry Forbes. Elkraft, Motorer och drivsystemsförmåga över hela ABB-koncernen ökar dess expertis inom processautomation och gör företaget till ett attraktivt val när stora projekt kräver stora eller komplexa elkraftssystem. Speciellt för offshoresystem eller för system under haven.

– ABB är väl förberedda med en bred DCS-produktportfölj, inkluderande flaggskeppssystemet 800xA Extended Automation plattform, styrsystemet Symphony plus, styrsystemet Freelance process för mindre till medelstora process applikationer, såväl som våra tidigare generationer styrsystem. Alla ABB:s styrsystem erbjuder en säker väg till nästa generations teknologi för att skydda och förbättra investeringen över hela livscykeln, säger Tobias Becker ansvarig för ABB-enheten Control Technologies