Försvaret nekar till vindkraft i Norsjö

Foto: Marcus Samuelsson

Delar av vindkraftsutbyggnaderna i Norsjö, Västerbotten, riskerar att störa tekniska system på militäranläggningar och nekas. Däremot godkänns vindkraftsbyggen i Bjurholm och Robertsfors kommun. Försvarsmakten har heller inga invändningar mot att det byggs vindkraftverk på Galtryggen i Karlstads kommun.

På ansökan om att bygga vindkraftverk i Norsjö har Gothia Vind fått bakslag. Försvarsmakten skriver i sitt beslut att vindkraftverk och andra höga objekt alltid riskerar att störa tekniska system av olika slag. Enligt analysen gjord av försvaret finns det en uppenbar risk för att en etablering skulle innebära påtaglig skada för totalförsvarets militära del, och därmed riksintresset. Försvaret har tagit fram förslag på andra platser i närheten där det skulle vara godkänt.

Däremot beviljas Trevintus wind power att bygga 24 vindkraftverk vid Stenvattsmarken i Bjurholm, och NV nordisk vindkraft beviljas 22 vid Granberget i Robertsfors.

Försvaret har heller inget att erinra mot vindkraftverk på Galtryggen i Karlstad kommun så länge de fyra verken på Långenäs, Galtryggen inte blir högre än 150 meter.