Eolus får nej till vindkraft i Skåne

Foto: sxc

Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraftbolaget Eolus planer på vindkraftpark utanför skånska Tygelsjö, skriver Skånskan.

Eolus vill anlägga tre vindkraftverk i södra Malmö och norra Vellinge kommun. Men boende i närområdet överklagade och fick stöd av länsstyrelsen.

Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt. Ett 90 meter högt vindkraftverk skulle störa det vidsträckta öppna slättbygden. Den anser även att området är ett känsligt område, av riksintresse för kulturmiljön.

Rätten slår ner på att kommunens egen översiktsplan inte direkt ger något stöd för vindkraft i området. I planen står att landbaserad vindkraft i första hand ska lokaliseras till platser som redan är påverkade av buller och storskalig verksamhet, framför allt i Norra hamnen och längs Yttre Ringvägen. Domen innebär att stadsbyggnadsnämndens beslut om att ge bygglov rivs upp.

Beslutet går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.