Fortum - byggt sin största vindkraftsanslutning

Foto: OX2

Fortum Distribution har anslutit OX2:s vindparker vid Bösjövarden (22,5 megawatt) och Mässingberget (22 megawatt) till elnätet. Bland annat har Fortum byggt en ny transformatorstation i Nädådalen, anlagt en 30 kilometer lång luftledning till stationen, byggt om det befintliga ställverket i Blyberg och flyttat en luftledning samt grävt ned 25 kilometer kabel.

- Vi har haft en bra dialog och samarbete med Fortum. Att relationen fungerar med nätbolaget är viktigt för att utbyggnaden av vindkraft ska ske effektivt och det främjar även den tekniska utvecklingen, säger OX2: s projektledare Jan Olof Dahlin, i ett pressmeddelande.

- Det känns väldigt roligt att vi på Fortum Distribution kan vara med och bidra till att vi får mer förnyelsebar elproduktion. Vi möter våra kunders behov samtidigt som vi är med och skapar ett hållbart samhälle, säger Per Selldén som är ansvarig för vindkraftanslutningar på Fortum Distribution, i ett pressmeddelande.

De två parkerna består av sammanlagt 20 vindkraftverk, som tillsammans kommer producera 150 gigawattimmar per år, motsvarande energiförbrukningen för 33 000 hushåll på ett år.