Årets Polhemspriset för innovativ styrning av elkraft

Foto: sxc

Civilingenjören Hans Björklund på ABB är årets mottagare av Polhemspriset. Han mottar priset för sitt arbete med kontroll- och skyddssystem för elnät. I närmare fyrtio år har han följt mikrodatorernas utveckling och hittat sätt att lyfta sitt eget fält kraftelektronik. Hans system gör det möjligt att ta tillvara mer kraft från sol, vind och vatten och att bygga smarta elnät.

Den senaste generationen av Hans Björklunds kontroll- och skyddssystem för elnät heter MACH 3, som är en förkortning av Modular Advanced Control for HVDC. Till en början skapades MACH för högspänd likström, men nu används det också till växelström.

MACH har inneburit nya möjligheter på flera områden. Ett avancerat kontroll- och skyddssystem krävs bland annat för att det ska vara möjligt att bygga stora tillförlitliga kraftöverföringar för högspänd likström. Sådana överföringar behövs för att kunna ta tillvara förnybar energi i stor skala. Den förnybara energin genereras nämligen ofta långt från städer och industrier, till exempel vid vindkraftparker långt ute till havs och vid avlägset belägna vattenkraftdammar och solcellsparker.

– Om kraften skulle överföras med växelström skulle mycket mera av effekten gå förlorad längs vägen. Likström har betydligt lägre effektförluster och är därför den enda möjligheten när avstånden är stora, säger Hans Björklund.